Waarom tantra een check-in waard is

24 May, 2018 • Tags: , ,

Spannend: De Bewustzijnschool komt met lessen Tantric Awakening en OneFitters zijn welkom! In het kader van verwachtingsmanagement legden we docente Karlijn Kouwenhoven alle vooroordelen over tantra voor. Hier zijn 5 geruststellingen. En ja, je mag je sportkleren gewoon aanhouden.

tantra Bewustzijnschool

Opluchting 1: de teacher is niet zweverig

Teacher Karlijn Kouwenhoven (30) heeft een master psychologie op zak, was consultant in change management en leiderschap bij een grote corporate en volgde later een hatha – en tantra yoga opleiding. Al sinds haar 17de geeft ze workshops en ze reist nu de wereld over voor tantra retreats en festivals. Karlijn: “Door tantra heb ik het gevoel gekregen dat alle keuzes die ik maak kloppen en dat het leven zoveel makkelijker en lichter is geworden. Dat gun ik iedereen.”

Opluchting 2: tantra is ook gewoon een vorm van yoga en mindfulness

“Tantra lijkt enorm op yoga en mindfulness: je gaat aan de slag met ademhaling, beweging en meer in het moment zijn. Alleen is het vrijer dan yoga omdat je niet op een matje ligt en je oefeningen ook in contact met anderen doet. Ook is het breder dan mindfulness omdat we ook geluid, beweging en visualisatie inzetten. Het doel is om je vrijer te voelen vanuit een connectie met je hoofd, hart én emoties.”

Opluchting 3: het blijft down to earth

“Tantra is – net als yoga – een spirituele stroming, die juist goed te integreren is in het dagelijks leven. Je leert hoe je in je drukke leven, waarin je jezelf verbindt met familie, vrienden en werk, toch lekker bij jezelf kunt blijven.” Daarom gaan de lessen altijd over de kernthema’s van tantra, zoals ‘acceptatie met dankbaarheid’, ‘eerlijkheid’, ‘grenzen en wensen’ en ‘overgave’.

Opluchting 4: tantra’s link met seksualiteit is anders dan we denken

Tantra is niet: seks met wildvreemden in een kringetje om tot een hogere staat van zijn te komen. “In de tantra verwelkomen we seksuele energie; wij noemen dat levensenergie of Kundalini. Het is de energie die ervoor zorgt dat we ons levendig, in flow en gelukkig voelen. In de les zit seksualiteit en sensualiteit soms verweven, bijvoorbeeld in de vorm van diep ademenen naar je bekkenbodem, in dans of als gespreksonderwerp. Maar seksueler dan dat wordt het niet!”

Opluchting 5: je wordt op een leuke manier uit je comfort zone gehaald

Ook al heet de les ‘Tantric Awakening’, de les is enorm nuchter ingestoken. Een van de opdrachten die je kunt verwachten, is het maken van 5 minuten oogcontact. “Ons hoofd vertelt ons dat het ongemakkelijk is en wil vanalles vinden van de ander. Maar als je daar doorheen ademt, ben je de schaamte voorbij en wordt het contact zoveel meer oprecht.” Ook opdrachten als schudden met je lichaam en ademhalingsoefeningen om emoties vrij te laten, ja of nee leren zeggen, het uitspreken van je wensen of schaamtes kunnen voorbij komen. “Voor veel mensen is het even een drempel, maar daarna voelt het als thuiskomen bij jezelf omdat je echt naar jezelf gaat luisteren.”

Vanaf 17 mei worden de lessen op donderdagen van 18.30 tot 20.30 uur in het Engels gegeven.

Deel dit via:

Why tantra is worth the check-in

Exciting: De Bewustzijnschool starts with classes in Tantric Awakening and OneFitters are welcome. In the context of expectation management, we’ve asked instructor Karlijn Kouwenhoven about all prejudices about tantra. Here are 5 reassurances. And just so you know: yes, you can keep your sports clothes on.

tantra Bewustzijnschool

Relief 1: the teacher is not the typical dreamcatcher type

Teacher Karlijn Kouwenhoven (30) has a master degree in psychology, was a consultant in change management and leadership at a big corporate and did a hatha yoga and tantra yoga training. Since age 17, she gives workshops and travels around the world for tantra retreats and festivals. Karlijn: “Because of tantra I’ve got the feeling that the choices I make are right and that life has become much easier and lighter. I want everyone to experience this.”

Relief 2: tantra is just another form of yoga and mindfulness

“Tantra is very similar to yoga and mindfulness: you’ll be working with breathing, movement and living in the moment. Only, it’s freer than yoga because you won’t only be laying on your mat and you’ll do some exercises in contact with others. Also, it’s broader than mindfulness because we integrate sound, movement, and visualisation. The goal is to feel more free, from a connection with your mind, heart and emotions.”

Relief 3: it’s down to earth

“Tantra is – just like yoga – a spiritual movement, which can easily be integrated into your daily life. You’ll be learning how you can be true to yourself in your busy life while connecting with family, friends and work.” That’s why the classes are always about core themes of tantra, like ‘acceptance with gratitude’, ‘honesty’, and ‘surrendering’.

Relief 4: tantra’s link with sexuality is different than we think

Tantra is not: sex with strangers in a circle to reach an ecstatic state. “In tantra, we welcome sexual energy; it’s what we call life energy or Kundalini. It’s the energy that makes us feel alive, in a flow and happy. Sexuality and sensuality are sometimes blended in, for example in the form of breathing deeply towards your pelvic floor, in dance or as a conversation topic. But it will never be more sexual than this!”

Relief 5: you’ll be taken out of your comfort zone in a nice way

Even though the class is called Tantric Awakening, the class is very practical. One of the exercises you can expect is making eye contact for 5 minutes. “Our mind will tell us it’s uncomfortable and it will think many things about the other. Though, if you breathe through it, you’ll get rid of shame and the contact will be much more sincere.” Other exercises that might pass are: shaking with your body or breath exercises to release emotions, learning to say yes or no, and speaking about your wishes or feelings of shame. “For many people, it’s a barrier at first, but after, it feels like coming home to yourself because you actually start listening to yourself.”

As of May 17th, the classes will be given in English on Thursdays between 18.30 and 20.30 o’clock.

Deel dit via: