Waarom je dit najaar naar Studio 191 moet

26 September, 2018 • Tags: , , , , ,

Het is vaak strijden om een plekje bij Studio 191. Daarom hebben we goed nieuws: deze herfst/winter staan er 10 extra weekendlessen op de planning! Wat zoal? We vroegen het founder en owner Natasha Martin.

1. Restorative, connective tissue training

Natasha: “Als studio-eigenaren kijken we van nature naar wat studenten willen. In veel gevallen zijn dat actieve, yang, high intensity trainingen. Soms besteden we minder aandacht aan wat ze nodig hebben. Wij hopen dit seizoen meer studenten fan te maken van restorative, connective tissue training: stretch, yin, alignment focus, zelfmassage, mobiliteitstraining. Door alle lessen die focussen op het trainen van de spieren, raken mensen te tight. Het trainen van het bindweefsel is nodig om weer flexibel te worden. Het is bekend, alleen weten veel mensen de voordelen en het belang ervan nog niet.”

2. Surfer’s stabiliteit

Op de agenda voor de wintermaanden staan ook meer surflessen, want tijdens Surf Fit, Surf Yoga en Surf Pilates worden zowel de spieren als het bindweefsel getraind. Natasha: “Het is de beste instabiliteitstraining die er is omdat je niet kunt valsspelen als op de vloer. We gebruiken een echt board om een onstabiele ondergrond te creëren, dus het gaat helemaal om alignment. Op het board werk je aan aaneengesloten spieren, zenuwen en andere structuurcomponenten van je lichaam. Bovendien vraagt het om complete focus – dus je mind krijgt óók en workout.”

3. Warme Yoga

Als je yoga volgt bij 38 graden en je hebt het gevoel dat je ontploft, dan ben je niet de enige. Hot yoga is niet voor iedereen. Daarom biedt Studio 191 straks ook warme yogalessen aan: Yoga Power, Pilates en Core Concepts. De graadmeter staat tijdens deze lessen tussen de 28 en 30 en wordt aangepast op de tijd van het jaar zodat de optimale voordelen worden benut, zonder dat ‘Ik ben duizelig-gevoel’. Natasha: “Ik geloof dat je meer kunt bereiken in een warme omgeving dan bij hitte. It makes sense: je kunt beter focussen op je ademhaling en bewegingen als je niet bent afgeleid door de intense hitte. Ook kan spierweefsel overstretchen door hitte, waardoor blessures kunnen ontstaan.”

4. Yoga in al z’n vormen

Ook al staat Studio 191 bekend om z’n eigentijdse yogastijlen (denk aan Beats Yoga, Hip Hop Yoga en Aroma Relax), op het herfst/winterrooster ga je ook meer traditionele yogastijlen terugvinden. Kundalini yoga nog nooit geprobeerd? Dan is dit jouw moment. Natasha: “Ik wil mensen blootstellen aan nieuwe stijlen van yoga. Een van de grootste misverstanden is dat yoga een fysieke practice is. Dat is het niet. Yoga is een collectieve term en binnen yoga is ‘Asana’ de fysieke uiting van yoga. Vanuit Asana’s zijn er veel practices ontstaan en dat gaat alsmaar door. Er is zoveel diversiteit, zoveel keuze en zoveel te leren dat wij ernaar streven om een grote variatie van eigentijdse en traditionele stijlen aan te bieden. Ja, óók lessen die mensen niet van ons verwachten.”

Dat wordt connecten met je chakra’s, bonden met je bindweefsel en spelen met je stabiliteit deze herfst/winter! Check het lesrooster van Studio 191 West en Studio 191 De Pijp.

Deel dit via:

Why you need to pay Studio 191 a visit this fall

26 September, 2018 • Tags: , , , , ,

Their range of great classes, friendly staff and a super pretty studio… just a few of the things that make Studio 191 very popular amongst OneFitters. But also: their constantly changing, exciting class schedule. This Autumn/Winter, we’ll see up to 10 extra weekend classes added to their busy schedule. So, what’s coming next? We asked founder and owner Natasha Martin.

1. Restorative, Connective Tissue Training

Natasha: “As studio owners, we naturally look out for what students want. In many cases that’s active, yang, high-intensity training. Sometimes we pay less attention to what they need. We’re hoping to influence more students to become fans of restorative, connective tissue training: stretch, yin, alignment focus, self-massage, mobility training. With all the classes that focus on training muscles, people end up being tight. Training your connective tissue is what’s needed to create flexibility. It’s already well-known but there are still many students who haven’t truly felt its benefits and importance.”

2. Surfer’s Stability

More surf classes are also in the plans over the Winter months because with surf fit, surf yoga and surf pilates both muscle and connective tissue gets trained. “It’s the best instability training there is because you can’t cheat like you can on the ground. We use an actual board to create an unstable surface, so it’s all about alignment. Being on that board works your kinetic chain – the interconnected muscles, nerves and other structural components of your mobile body – and demands full focus – so your mind gets worked out too.”

3. Warm Yoga

When you practice yoga at 38 degrees and feel like you might just collapse…you’re not alone. Hot classes are not for everybody – which is why Studio 191 offers ‘warm’ classes in yoga, power pilates and core concepts. These classes are kept around 28-30 degrees and are adjusted depending on the time of year to maintain the optimal benefits without creating that ‘I’m-So-Dizzy’ feeling. Natasha: “I believe you can achieve even more in a warm environment than in a hot one. It makes sense: you can focus more on the breath and movement instead of being distracted by the intense heat. Also, muscle tissue can overstretch due to the high heat and might cause injuries. During warm classes, people will still notice slightly increased flexibility – similar to what you experience at the end of a sweaty workout – but they are much less inclined to go so far that they injure themselves. Plus the class allows for more focused movement – which is really important no matter what you’re doing.”

4. Yoga In All Its Forms

Even though Studio 191 is known for its more contemporary yoga styles (think ‘beats Yoga’, ‘hip hop yoga’ and ‘aroma relax’) the studio will be adding more traditional styles of yoga to their schedule this Autumn/Winter. Never tried kundalini yoga? You’re about to. Natasha: “I want to expose people to new styles of yoga – which in some cases means more traditional styles. One of the biggest misconceptions that people make, is that yoga is one physical practice. It isn’t. Yoga is a collective term and within yoga is ‘asana’ – the physical expression of yoga. From asanas, many practices have evolved and continue to evolve. There is so much diversity, so much choice and so much to learn that we strive to offer a wide range of contemporary and traditional styles… Yes, maybe even classes that people aren’t expecting from us.”

So let’s connect our chakras, bond with our connective tissue and play with our stability. Check out the schedule of Studio 191 West and Studio 191 De Pijp!

Deel dit via: