Hoe zit dat met bedrijfsfitness?

stress

Vanaf 1 januari 2015 wordt de Werkkostenregeling (WKR) verplicht ingevoerd en dat heeft consequenties voor bedrijfsfitness. Sommige grote bedrijven hebben een fitnessruimte ingericht binnen het bedrijf waar je als medewerker kunt sporten. Veel vaker is bedrijfsfitness georganiseerd bij externe fitnesscentra. In dat geval verrekent de werkgever het fitness-lidmaatschap van de werknemer met het bruto loon. Die werknemer is dan fors goedkoper uit, tot maximaal 52%. Deze bedrijfsfitnessregeling komt echter te vervallen. Hoe zit dat nu met die WKR?

Het doel van de WKR is om de zaken voor de Belastingdienst simpeler te maken. Nu zijn er tientallen regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR vervangt al die losse regelingen. Tot een bepaald maximum mag de werkgever allerlei zaken vergoeden of verstrekken aan werknemers. Daarbij hoeft de werkgever ook niet meer te verantwoorden aan de Belastingdienst of bijvoorbeeld het verstrekken van een laptop of tablet nu wel echt zakelijk is. Dat maakt zaken dus echt een stuk eenvoudiger.

Toch is de WKR, die al in 2011 op vrijwillige basis is ingevoerd, niet echt populair. De reden daarvan is dat het te vergoeden (of te verstrekken) bedrag binnen de regeling beperkt is tot maximaal 1,5% van de loonsom. Dus maximaal 1,5% van het jaarsalaris en daar moet alles in zitten. Denk aan kerstpakketten, personeelsfeesten, een bedrijfsfiets, de bijdrage voor lunches in de bedrijfskantine en ga zo maar door. Bij een jaarsalaris van € 50.000,– is het maximum dus € 750,–. Ja en die is zo op! Dus een fitnessabonnement dat snel een paar honderd euro per jaar kost past er dan vaak niet meer in.

Er is natuurlijk een uitzondering voor alles wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van je functie. Dus voor een vertegenwoordiger die de hele dag onderweg is is de vergoeding of verstrekking van een laptop en mobiel internet onbelast. Hier geldt het noodzakelijkheidscriterium. De exacte regels daarvoor zijn op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

Vanaf 1 januari 2015 is de WKR verplichte kost in Nederland.  Werkgevers die over de grens van € 750,– gaan moeten over het meerdere een eindheffing van 80% betalen. Werkgevers zullen nog steeds voorstander zijn van fitte en gezonde medewerkers maar met de WKR wordt handhaving van het oude pakket aan bedrijfsfitness in de meeste gevallen onbetaalbaar.

Het rare is natuurlijk dat diezelfde overheid het belang van gezond leven en meer bewegen steeds maar weer benadrukt. Precies om die reden is ooit de bedrijfsfitnessregeling uitgevonden. Toch was er ook wel kritiek op bedrijfsfitness. In veel gevallen waren de deelnemers aan de fitnessregeling de medewerkers die toch al aan fitness deden. Ook was de keuze van fitnesscentra beperkt en moest er altijd voor een vast fitnessabonnement gekozen worden.

OneFit heeft al diverse aanvragen ontvangen van bedrijven die vanaf 1 januari 2015 fitness voor medewerkers op een flexibele manier willen regelen. Zo kan precies het bedrag dat in de WKR past worden gebruikt. Bovendien kan er gekozen worden uit heel veel locaties en verschillende vormen van fitness. Het fitnessbudget wordt daarmee ook heel eerlijk verdeeld over de collega’s die daadwerkelijk in beweging komen. Om meer beweging en een gezonde leefstijl te promoten kiezen bedrijven er vaak voor om al hun medewerkers een OneFit card cadeau te doen. Daarmee is de toegangspas naar fit en gezond leven in ieder geval al binnen.

Zorg dat je tijdig klaar bent voor de nieuwe regelgeving van 2015. Investeer in gezonde en gelukkige medewerkers zonder hier een vermogen aan uit te geven.

Deel dit via: