Hoe Studio 191 naam maakte via OneFit

15 October, 2018 • Tags: , ,

Met 6000 tot 7000 check-ins per maand is Studio 191 een van de populairste studio’s waar OneFit members in Amsterdam naartoe gaan. Hoe doet founder Natasha Martin dat? We vroegen haar naar haar ervaringen met onze samenwerking en Studio 191’s groei.

Waarom ben je met OneFit gaan samenwerken?

“Na 3 jaar yoga te hebben gegeven in mijn woonkamer, besloot ik om een yoga en lifestyle studio te openen. Het was eind 2016 toen ik Studio 191 opende. Ik heb zo lang gezocht naar de juiste plek in de pijp. De yogi’s die bij mij thuis kwamen, kwamen er ook voor de gezelligheid van de ruimte. Toen ik een veel grotere studio opende in de pijp, wilde ik wel diezelfde vibe creëeren. Ik opende mijn studio twee weken eerder dan gepland en verwelkomde de hele wijk met twee weken vol gratis lessen. Het was een hit, gelukkig!”

“OneFit heeft me geholpen om de studio van de grond te krijgen”

“Ik kende OneFit en z’n memberaantal al, dus was het een makkelijke beslissing om te gaan samenwerken. Via OneFit kreeg ik toegang tot veel nieuwe studenten. Het was de helpende hand om de studio van de grond te krijgen. Het is een van de beste marketingbesissingen die ik ooit heb gemaakt omdat OneFit mijn studio echt bekend maakte.”

Vanaf het moment dat OneFitters lessen gaan volgen, moet je voor herhaalbezoeken zorgen. Hoe doe jij dat?

“Ik vernieuw het lesrooster regelmatig, het fris houden – ik denk dat dat helpt. Ook is het belangrijk om goede, leuke en effectieve lessen te geven. Maar nog belangrijker: ik geloof in het creëren van een community. Ik heb me op een of andere manier zo buitengesloten gevoeld in gyms en studio’s dat het verwelkomen van iedereen hoog op m’n prioriteitenlijstje stond. Voor ons is er geen verschil tussen onze eigen members en OneFitters. Iedereen krijgt dezelfde ervaring omdat we willen dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt. Ik wil dat Studio 191 een plek is waar mensen plezier hebben, zichzelf verrassen en onverwachte support vinden als ze door nare tijden gaan. Ja, we verkopen workouts, maar dat is echt niet het enige wat we te bieden hebben.”

“Hoe Studio 191 herhaalbezoeken stimuleert? We willen dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt”


Studio 191 en OneFit werken nu zo’n 2,5 jaar samen. Wat is je algehele ervaring?

“Onze samenwerking is soms net een achtbaan. Dat gebeurt als je allebei relatief jonge businesses bent. Het loopt misschien niet altijd smooth vanwege bijvoorbeeld een technisch probleem. Maar, het niveau waarop we opereren is indrukwekkend. OneFit ontwikkelt op een goede manier en dat wordt gezien en gewaardeerd.”

Denk je dat we concurrenten zijn als het aankomt om het aantrekken van nieuwe members?

“Nee. OneFit is gemaakt voor mensen die een variatie in lessen zoeken én willen sporten bij verschillende locaties. Studio 191 trekt mensen aan die veel verschillende lessen onder één dak zoeken.”

“Mijn studio werd zo populair dat ik moest kiezen: het partnership met OneFit beëindigen of voor groei gaan”


Een jaar geleden had je een belangrijke beslissing te maken…

“Ja, de studio was zo populair geworden dat ik moest kiezen: het partnership met OneFit beëindigen en verdergaan met mijn eigen members en memberships… of voor groei gaan. Dus opende ik mijn tweede studio in Amsterdam west in februari 2018. Het was nooit mijn plan om meerdere studio’s te openen – eigenlijk is Studio 191 naar het huisnummer van de studio in de pijp vernoemd. Toch… Met die enorme vraag van studenten zou het dom geweest zijn om niet voor groei te gaan.”

Is de studio in west net zo populair als die in de pijp?

“Absoluut. Vóór de opening van de studio in west hebben we onze members en OneFitters geïnformeerd toen ze deelnamen aan lessen dat een nieuwe locatie zou openen. Maar dat was de enige marketing die we hebben gedaan – op een paar Instagram posts na. Ik geloof dat als je een community creëert, mensen de marketing voor je doen. Ze brengen hun vrienden mee, vertellen vrienden erover. Daarom geloof ik dat Studio 191 zal blijven groeien als we mensen een ‘good time’ blijven geven. En datzelfde geldt voor OneFit. En als OneFit groeit, groeien wij ook. Dus daar worden we alleen maar blij van.”

Deel dit via:

How Studio 191 has built its name with OneFit

15 October, 2018 • Tags: , ,

With 6000 to 7000 check-ins a month, Studio 191 is one of the most popular studios OneFit members in Amsterdam go to. How does founder and owner Natasha Martin do it? We asked her about her experiences around our collaboration and Studio 191’s growth.

Why did you collaborate with OneFit in the first place?

“After 3 years of teaching yoga in my living room, I decided to open a dedicated yoga, movement and lifestyle studio. It was at the end of 2016 when Studio 191 opened and I spent so long searching for the right location in De Pijp. My previous home studio had attracted a lovely array of students who liked the cosy vibes so when I opened a much larger studio in De Pijp, I knew I needed to create the same vibe; I opened the studio two weeks earlier than planned and welcomed the new neighbourhood with two weeks of free classes. It was a big hit, luckily!”

“OneFit helped me getting the studio off the ground”

“I already knew about OneFit and its member base so it was an easy decision to collaborate with OneFit. Through OneFit, I had access to a lot of students and it gave me a helping hand in getting the studio off the ground. It’s one of the best marketing decisions I could have made because OneFit really exposed my new studio.”

From the moment OneFitters are coming in, you have to ensure repeat visits. How do you do it?

“I renew our class schedule frequently, keeping it fresh – I think this helps. We also offer really fun, great quality, effective classes. But even more: I believe in creating a community. I have felt somehow excluded at gyms and studios in previous times so creating an inclusive community that welcomes everyone was really high in my priorities. We don’t differentiate between our own members and OneFit visitors. Everyone gets the same experience because we want everyone to feel welcome and accepted. I want Studio 191 to be a place where people have fun, surprise themselves and find unexpected support if they’re going through shit times. Yes, we sell workouts but surely that isn’t the only thing we have to offer.”

“How does Studio 191 ensure repeat visits? We try our best to make everyone feel welcome and accepted”


For about 2 and a half years, Studio 191 and OneFit have been collaborating. What’s your overall experience?

“Our collaboration sometimes is a rollercoaster. That’s what happens when you’re both relatively young businesses. It might not always run smoothly because of a technical issue for example. Though, the level we’re at is impressive. OneFit does a great job to keep evolving and that’s seen and appreciated.”

Do you think we are competitors when it comes to attracting new members?

“No. OneFit is made for the people that need a variety of classes and want to workout at a range of different places. Studio 191 attracts the people that want lots of classes under one roof.”

“My studio had become so popular that I had to choose: end my partnership with OneFit or go for growth”


A year ago, you had an important decision to make…

“Well, the studio had become so popular that I had to choose: end my partnership with OneFit and keep my own members and memberships… or go for growth. So I opened a second studio in Amsterdam West last February. It was never the plan to open multiple studios – in fact, I named Studio191 after the house number of the studio in De Pijp. Although, with the demand from students being so high, it would have been stupid to not choose for growth.”

Is your studio in West as popular as the location in De Pijp?

“Absolutely. Before the opening of our West studio, we informed our members and OneFitters when they attended classes that a new location would open but really that was the most marketing that we did – minus a few Instagram posts. I believe that when you create a community, people will do a lot of marketing for you. They bring friends, they tell friends. That’s why I believe Studio 191 will keep growing if we continue to give people a good time, and so does OneFit. And when OneFit grows, we’ll grow as well. So that’s all good.”

Deel dit via:

Workout tip: zumba at La Bodeguita in The Hague

11 October, 2018 • Tags: , , ,

It’s a party every day at La Bodeguita. That’s not a surprise, since it’s such a swinging dancing school. You can join zumba workouts every week, given by the best teachers. Join the latin feeling!

zumba la bodeguita

A playful workout
A zumba workout doesn’t consist of just random dance steps. It’s a fitness program based on Latin American dance styles such as salsa, merengue, cumbia and bachata. This workout at La Bodeguita is alternated weekly with zumba HIIT and zumba cardio. What we like about this workout? That it is purely about dancing to the rhythm of the music. No strict dance rules or pressure to follow the exact steps.

Release your inner latina/latino
Do you notice your inner latina/latino wants to come out? We guarantee that at La Bodeguita it will be set free completely. The location really looks like how a dancing school should. Cozy, with a beautiful dance floor and red seats for a possible audience. Grab those dancing/workout shoes now. Vamos a bailar!

Deel dit via:

Workout tip: zumba bij La Bodeguita in Den Haag

11 October, 2018 • Tags: , , , ,

Bij La Bodeguita is het elke dag feest. Kan ook niet anders bij zo’n swingende dansschool. Wekelijks kun je hier te gekke zumba workouts volgen van de allerleukste docenten. Join the latin feeling!

zumba la bodeguita

Een speelse workout

Tijdens een zumba workout doe je niet zomaar wat random danspasjes, het is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans zoals de salsa, merengue, cumbia en bachata. Deze workout bij La Bodeguita wordt wekelijks afgewisseld met onder andere zumba HIIT en zumba cardio. Wat wij zo fijn vinden aan deze workout? Dat het puur gaat om dansen op het ritme van de muziek. Geen strenge dansregeltjes of druk om je precies aan de pasjes te houden.

Laat je inner latina/latino vrij

Voel je de latino/latina al in je naar boven komen? Wij garanderen je dat die bij La Bodeguita helemaal out in the open komt. De locatie ziet er namelijk echt uit zoals een dansschool hoort te zijn. Gezellig, met een mooie dansvloer en daar omheen rood beklede stoeltjes voor eventuele toeschouwers. Pak die dansschoenen maar uit de kast. Vamos a bailar!

Deel dit via:

Workout tip: aerial flow at BodyFlow in Amsterdam

11 October, 2018 • Tags: , , , ,

Amsterdam Dance Event is almost here! That means: partying till you drop (well, for us at least). Can’t wait until next week? During the aerial flow workout at BodyFlow you’ll get quite a comparable experience: good music, dancing and lots of fun. You can take ‘dance till you drop’ very literally, since you’re up in the air.

aerial flow BodyFlow

Life is better upside down

In this bohemian studio, it’s all about dancing and acrobatics. BodyFlow’s motto? Life is better upside down! During the aerial flow workout you learn about flows, how to build strength and how to gracefully move up in the air. A typical workout looks like this: you’ll start by warming-up with graceful movements, next you’ll do some exercises focused on condition and then you gradually learn different exercises in the cloths.

Aerial Dance Event (ADE)

Easy? Don’t think so. That’s why little experience with cloths, hoops or something like that is a big advantage when you want to take part in this class. At the end, all moves are combined into a flow on music. Awesome, right? We thought so too. Dancing in a club during ADE is nothing compared to it!

Deel dit via:

Workout tip: aerial flow bij BodyFlow in Amsterdam

11 October, 2018 • Tags: , , ,

Amsterdam Dance Event komt eraan! Dat staat gelijk aan een aantal avonden in de lampen hangen (voor ons wel in ieder geval). Voor wie ook niet kan wachten; tijdens de aerial flow workout bij BodyFlow krijg je ongeveer dezelfde experience. Muziek, bewegen en veel fun! Maar dan in de doeken in plaats van de lampen…

aerial flow BodyFlow

Life is better upside down

In deze bohemian studio ligt de focus op dans en acrobatiek. Hun motto? Life is better upside down! Tijdens de aerial flow workout leer je over flows, hoe je kracht opbouwt en hoe je sierlijk in de lucht kan bewegen. Hoe dat er ongeveer uitziet? Eerst doe je een warming-up door middel van sierlijke bewegingen, vervolgens ga je aan de slag met oefeningen gericht op conditieopbouw en daarna leer je stapsgewijs verschillende oefeningen in de doeken.

Aerial Dance Event (ADE)

Makkie? Echt niet. Een héél klein beetje ervaring met doek, hoepel of iets wat erop lijkt, is dan ook wel een pré voor deze les. Aan het eind worden alles moves ook nog eens gecombineerd in een flow op muziek. Te gek, toch? Dat dachten wij ook. Een dansje in de club tijdens ADE is er niets bij.

Deel dit via:

Workout tip: Afrikaanse en Braziliaanse dans bij Elladans in Utrecht

11 October, 2018 • Tags: , , , ,

Durf eens los te gaan op compleet andere muziek dan je gewend bent. OneFit tip? Afrikaanse en Braziliaanse dans bij Elladans. Een legitieme reden om je hele lijf te laten swingen.

Elladans

Dans buiten je comfort zone

Van vloeiende bewegingen van Braziliaanse samba naar krachtige en funky energie van Afrikaanse dans, dat is wat je van deze workout kunt verwachten. Je werkt aan coördinatie, conditie, lichaamshouding en een stukje techniek. En terwijl je dicht bij de traditie blijft, word je ook geïnspireerd door moderne invloeden. Een energieke les vol ritme, swing en plezier.

Swingende sounds & funky beats

Fun fact: eigenaresse Noëlla heeft in zowel Brazilië als West-Afrika haar internationale dansstages gevolgd. Afrikaanse en Braziliaanse ritmes zijn volgens haar de dansstijlen waarmee je je bewegingsvrijheid kunt ontdekken. “Op warme klanken, swingende sounds en funky beats gaan we knallen en genieten!”

Deel dit via:

Workout tip: African and Brazilian dance at Elladans in Utrecht

11 October, 2018 • Tags: , , , ,

Dare to let yourself flow on completely different music than you’re used to. OneFit tip? African and Brazilian dance at Elladans. A legitimate reason to make your whole body swing.

dance Elladans


Out of your comfort zone

From flowing Brazilian samba movements to powerful and funky African dance energy, that’s what you can expect during this workout. You’ll work on coordination, fitness, body posture and technique. And while you’ll stay close to tradition, you’ll also be inspired by modern influences. An energetic workout full of rhythm, swing and fun.

Swinging sounds & funky beats

Fun fact: owner Noëlla has followed international dance internships in both Brazil and West Africa. According to her, during African and Brazilian dancing you can discover the freedom of your movement. “We’ll have a lot of fun on swinging sounds and funky beats!”

Deel dit via:

Pop-up gym workout tip: hoopdance van Juul’s hoop vibes

10 October, 2018 • Tags: , , ,

Waan je even kind terwijl je sport! Leer hoelahoepen (of haal je skills weer op) tijdens de hoopdance workout van Juul’s Hoop Vibes in The OneFit Pop-up Gym. Volgens ons een ultieme sweat and joy workout want hier wordt je heel erg vrolijk van. Na een uurtje hoelahoopen heb je ook nog eens een stevige training gehad. Geloof ons, dit is leuk!

Hoelahoop

Jeugdsentiment

Schudde jij vroeger op het schoolplein je heupjes ook alle kanten op in de hoop dat de hoepel bleef draaien? Volg een les hoopdance van Juul en schrijf geschiedenis: om ieder lichaamsdeel laat jij straks die hoepel bewegen. Bovendien doet een een uurtje jeugdsentiment niemand kwaad.

Verhalen dansen

Als docente Juliette niet aan het hoepelen is, dan heeft ze wel een notitieblokje bij zich om nieuwe oefeningen in op te schrijven. “Hoopdance is voor mij meer dan alleen dansen: het is bewegen en één worden met de hoepel. Alleen dansen kan ook mooi zijn, maar beeld je eens in als je dit met een voorwerp doet, waardoor je nog beter je verhaal dansend kan vertellen.” Kom jij geschiedenis schrijven?

Hoep, zweet en trainen

Denk maar niet dat je er bij Juul met alleen wat heupwiegende bewegingen vanaf komt. Naast dansen doe je ook balans- en fitnessoefeningen met de hoepel. Je traint je gevoel voor ritme, je buik-, arm-, been- en bilspieren. Met op de teller: 110 verbrande kilocalorieën per 10 minuten. Say whut? Ja. Gaan dus!

Zo doe je mee

Meedoen is helemaal gratis. We hebben 12 plekken beschikbaar welke jij als OneFit member gewoon kunt reserveren via de app. Maar er zijn ook nog 8 extra plekken voor OneFit newbies. Dus neem vooral je vrienden mee! De nog niet OneFitters kunnen zich aanmelden via pop-upgym@one.fit. Check het rooster!

The OneFit Pop-up Gym

In The OneFit Pop-up Gym hebben we de beste instructeurs van de tofste gyms en studio’s in Rotterdam verzameld om jou kennis te laten maken met het OneFit aanbod. Oftewel: de meest populaire en unieke workouts van de stad. Tussen 5 oktober en 2 november kun je hier alle workouts gratis volgen.

Dit moet je weten over The OneFit Pop-up Gym.

Deel dit via:

Pop-up gym workout tip: move better, run better

Wil jij jouw hardlooptechniek verbeteren? Volg dan op maandagavond 22 oktober de training ‘Move better, run better’ van Run2Day Rotterdam in samenwerking met Sport Performance Centre Rijnmond in The OneFit Pop-up Gym! Meedoen is helemaal gratis.

SPC Rijmond gym

Beter lopen = blessurevrij lopen

Loophouding, ook wel loopstijl genoemd, is één van de belangrijkste zaken om blessurevrij te kunnen lopen. Hoe beter je loopstijl, hoe efficiënter je loopt en hoe minder blessuregevoelig je bent. Tijdens de training ligt de nadruk op goed bewegen, looptechniek en -scholing.

Je leert nog meer…

Tijdens de Move Better Run Better leer je onder andere ook:
· een goede warming up
· core stability oefeningen voor hardlopers
· knie- en heupoefeningen voor een correcte inzet
· voetoefeningen: correct plaatsen
· diverse techniekoefeningen- en loopjes
· een goede cooling down

Deze ‘Move better, run better’ training word je gratis aangeboden door Run2Day Rotterdam en Sport Performance Centre Rijnmond. De training wordt gegeven door een professionele looptrainer.

Zo doe je mee

Meedoen is helemaal gratis. We hebben 12 plekken beschikbaar welke jij als OneFit member gewoon kunt reserveren via de app. Maar er zijn ook nog 8 extra plekken voor OneFit newbies. Dus neem vooral je vrienden mee! De nog niet OneFitters kunnen zich aanmelden via pop-upgym@one.fit. Check het rooster!

The OneFit Pop-up Gym

In The OneFit Pop-up Gym hebben we de beste instructeurs van de tofste gyms en studio’s in Rotterdam verzameld om jou kennis te laten maken met het OneFit aanbod. Oftewel: de meest populaire en unieke workouts van de stad. Tussen 5 oktober en 2 november kun je hier alle workouts gratis volgen.

Dit moet je weten over The OneFit Pop-up Gym.

Deel dit via: